ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต 3

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสพป.ขอนแก่น เขต 3 ณ ห้องประชุมดี สพป. จันทบุรี เขต 2