ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.สุโขทัย เขต 2

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จบ 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.จบ 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยมี นายประเสริฐ จั่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำคณะคณะศึกษาดูงานฯ ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ 2