ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2