ต้อนรับคณะศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพหนองกุงศรี 1 และคณะผู้บริหาร กาฬสินธุ์ เขต 2

            เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 / เวลา 09.30 น. / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อม ผอ.กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการฯ ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้ให้การต้อนรับคณะศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพหนองกุงศรี 1   โดยมี นายทินกร ดีพลงาม ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพหนองกุงศรี 1 เป็นผู้นำคณะ ผอ. ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมดี สพป. จันทบุรี เขต 2