นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และติดตามนโยบายพาน้องกลับมาเรียนพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเปราะบาง

  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผุ้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 2 นางสาวสากล เภรีกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายทวีชัย วัยวุฒินายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ เรือตรีสุวัฒน์ ภิรมย์ไทย หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 614 ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ 61 ผอ.รพ.สต.มาบไพ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และติดตามนโยบายพาน้องกลับมาเรียนพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเปราะบาง ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน จำนวน 10 ราย โดยกองทัพเรือและสพป.จันทบุรี เขต 2 ได้มอบถุงยังชีพ อบต.มาบไผ่และโรงเรียนฯ ได้มอบทุนการศึกษา