ปฐมนิเทศการบรรจุครูผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566เวลา 10.30 น. / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศการบรรจุครูผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564 จำนวนทั้งหมด 8 ราย พร้อมทั้งมอบนโยบาย ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 และให้โอวาทเพื่อสร้างเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติงานให้แก่ครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมเก่ง สพป.จันทบุรี เขต 2