ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 จำนวน 15 ราย โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ นายธนพล นาเลาห์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2