ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทุบรี เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567