ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล

                                                                                                     

                                                                     

                      วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. / ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ รองผอ.สพป.จบ 2 ดำเนินการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยมีนางวรรณกร นวลสุวรรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มบริหารงานบุคคสในสังกัด เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับมอบนโยบายข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2