ประชุมกลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมการจัดการการศึกษา

                                                                                                   

                                                                                                 

                                                             

                                                           

              เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566/09.00น./ ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้พบปะ และร่วมพูดคุยกับบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อแจ้งข้อราชการ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และให้ขวัญกำลังแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุม มีสุข และในเวลา 13.00 น. ได้พบปะ พูดคุย แจ้งข้อราชการ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุม ดี