ประชุมการกำหนดกลไกลแนวทางการบูรณาการความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ตามกฏหมายการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษ

    วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้เข้าร่วมการประชุมการกำหนดกลไกลแนวทางการบูรณาการความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ตามกฎหมายการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี