ประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 4/2567 ผ่านระบบ Zoom meeting

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 4/2567 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2