ประชุมการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

                                                                                                                   

                                        

                                                                                             

               วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ 2