ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (1 ตุลาคม 2566)

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (1 ตุลาคม 2566) โดยมีนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2