ประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบ Zoom meeting

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมเก่ง สพป.จันทบุรี เขต 2