ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ)

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเก่ง สพป.จันทบุรี เขต 2