ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.จบ 2ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(2) และ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.ผอ.สถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

     วันที่ 18 เมษายน 2566
              ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.จบ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(2) และ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.  ผอ.สถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)                          โดยมีนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จบ 2 และคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2