ประชุมคณะกรรมการกำกับการสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการสอบ ภาค ก และ ภาค ขในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ. สพป.จันทบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดประชุมกับคณะกรรมการกำกับการสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2