ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2566

         วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเรือนกัลยาณมิตร ศธจ.จันทบุรี