ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 4/2566

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 4/2566 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2