ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) โดยมีนางลัดดาวัลย์ ขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2