ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม มีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2