ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(1 เมษายน 2567) ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น./นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 เมษายน 2567) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2