ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2ครั้งที่ 7/2567 ผ่านระบบ Onsite และ Online

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 7/2567 ผ่านระบบ Onsite และ Online โดยมีดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะฯเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี