ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1/2566

               วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 / เวลา 09.00 น.
                    ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) โดยมีนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จบ 2 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2