ประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของผู้ขอย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของผู้ขอย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 7 (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2