ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเลื่อนชำนาญการพิเศษ 38 ค.(2)

               วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
                            ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเลื่อนชำนาญการพิเศษ 38 ค.(2)  โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ. สพป จันทบุรี เขต 2 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป. จันทบุรี เขต 2