ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

       วันที่ 21 เมษายน 2566 /เวลา 09.00 น.
              ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)
             โดยมีนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จบ 2 และคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2