ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของ สพป.จันทบุรี เขต 2

                    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 / เวลา 13.30 น.
                          ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของ สพป. จันทบุรี เขต 2  โดยมีนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จบ 2 และคณะกรรมการฯ  เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ 2