ประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12