ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี