ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีปกติ)

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ นายธนพล นาเลาห์ รอง ผอ.สพป.จบ 2 นางวรรณกร นวลสุวรรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและนายศรัณยพงศ์ เนตรสมานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการดำเนินการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีปกติ) ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2