ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ)

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) โดยมีนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะฯเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเก่ง สพป.จบ 2