ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2) ครั้งที่ 3/2566

         วันที่ 28 เมษายน 2566
                  ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2) ครั้งที่ 3/2566
                 โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล เป็นประธารการประชุมฯ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ 2