ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2) ครั้งที่ 4/2566

                     วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
                                    ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2) ครั้งที่ 4/2566
                                   โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล เป็นประธานการประชุมฯผ่านระบบ zoom meeting พร้อมคณะฯ เข้าร่วมการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ 2