ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2) ครั้งที่ 8/2566

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 /เวลา 13.00 น. /ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2) ครั้งที่ 8/2566 โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom พร้อมคณะฯ   เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2