ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

                    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                             (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมมีสุข