ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2) ครั้งที่ 12/2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2) ครั้งที่ 12/2566 โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2