ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 14/2566

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2) ครั้งที่ 14/2566 โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมคณะฯ เข้าร่วมการ ประชุมฯ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2