ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่1/2566

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่1/2566 โดยมีนายสุคิด พันธุ์พรม ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการเข้าฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี