ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประการการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมี ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ รอง ผอ. สพป จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเก่ง สพป.จันทบุรี เขต 2