ประชุมชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสอยดาว

  วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมของชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสอยดาว เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือและเสนอแนะแนวทางต่างๆ แจ้งเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี