ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตยในสังคมร่วมสมัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
       นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 พร้อมด้วย ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง​ ผอ.สพป​. จันทบุรี เขต 2 นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และศึกษานิเเทศก์เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตยในสังคมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2