ประชุมชี้แจงตัวแทนศูนย์สอบและหัวหน้าสนามสอบ O – NETชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงตัวแทนศูนย์สอบและหัวหน้าสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ,นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯ และคณะ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2