ประชุมชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและความรู้)และสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV)โรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านระบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและความรู้) และสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 23 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2