ประชุมดำเนินการรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นำคณะเข้าร่วมการประชุมการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา ปีการศึกษา 2567 โดยมีนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวสากล เภรีกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเก่ง สพป.จันทบุรี เขต 2