ประชุมทบทวนมาตรการรายงานข่าวและจัดการความรุนแรงในโรงเรียน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นำคณะเข้าร่วมการประชุมทบทวนมาตรการรายงานข่าวและจัดการความรุนแรงในโรงเรียน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2