ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meetings การมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meetings การมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมี พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมดี และห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2