ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.จันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อมอบนโยบายตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2