ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อมอบนโยบายตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศคศึกษา เข้าร่วมการประชุม ในการนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร และแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่จำนวน 18 คน ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2